Prøv vårt lanseringstilbud i dag. Trykk her

Digital løsning for praktiske gjøremål for etterlatte og de i livets siste fase

Etterlattehjelpen sine tjenester er laget for å hjelpe deg og dine med prosessen rundt et dødsfall og forberedelse til død. Ved å benytte våre tjenester får du tilgang til en omfattende informasjonskilde gjennom Etterlatteguiden, som forenkler og strukturer oppgavene knyttet til et dødsbo.

Ofte opplever etterlatte at man står alene om ansvaret, med flere manuelle og tungvinte prosesser, utfordrende informasjonsdeling, og at jobben krever mer enn man hadde sett for seg.

Derfor har Etterlattehjelpen utviklet en digital løsning som forenkler arbeidet knyttet til prosessen rundt et dødsbo. Løsningen gir deg mulighet til å enkelt håndtere og følge opp relevante oppgaver på en helhetlig og intuitiv måte - alene, eller sammen med andre.

Kom i gang

Etterlatteguiden gir deg en helhetlig oversikt over viktige oppgaver

Få en helhetlig oversikt over relevant og praktisk informasjon knyttet til viktige oppgaver. Etterlatteguiden inneholder over 150 oppgaver som det er viktig å ta stilling til i forbindelse med et dødsfall, eksempelvis planlegging av begravelse.

Alle oppgavene er delt opp i faser med ulik prioritet som må håndteres og utføres av etterlatte. Hver oppgave inneholder en beskrivende og forståelig tekst om hva oppgaven gjelder, og angir konkrete steg for hvordan man gjennomfører den.

Etterlatteguiden kan enkelt brukes alene eller sammen med andre, og man kan effektivt tildele hverandre oppgaver eller opprette nye egendefinerte oppgaver ved behov.


Etabler en fullstendig oversikt over avdødes økonomiske forhold

Løsning inneholder en Økonomi-modul hvor etterlatte enkelt kan legge inn avdødes økonomiske forhold, som bankkonti, gjeld, pensjon, forsikringer og investeringer. Dette gir en viktig oversikt over avdødes netto verdier, noe som hjelper deg med å velge riktig skifteform.

De etterlatte kan også føre oversikt over utlegg som skal hensyntas ved fordeling av dødsboet, f.eks. begravelsesutgifter.


Enkel og transparent arvefordeling blant arvtagerne

Løsningen inkluderer en innebygd beregnings- og fordelingsmotor som gir en helhetlig oversikt og en korrekt beregnet arvefordeling basert på informasjonen som er lagt inn av arvingene. Dette reduserer potensielle konflikter og misforståelser mellom arvinger som ofte oppstår på grunn av ulike oppfatninger om hvordan ting skal være, manglende kommunikasjon, ulike treffpunkter eller manglende kunnskap rundt beregninger og fordeling av verdiene.


Kartlegg og fordel innbo og løsøre mellom arvtagerne

Etter et levd liv etterlater vi ofte en del ting. Ved salg av bolig eller annen eiendom kan man engasjere en eiendomsmegler som tar seg av jobben, mens det å håndtere innbo og løsøre kan innebære en langt mer omfattende jobb.

Etterlattehjelpen tilbyr en egen seksjon for innbo og løsøre, hvor etterlatte kan kartlegge, fordele, beskrive og angi verdien av gjenstander. Dette gir en oversiktlig og transparent fordeling av innboet blant arvingene.


Sikker oversikt, oppbevaring og tilgang til viktige dokumenter

Det er viktig å ha god oversikt og tilgang til flere dokumenter gjennom de forskjellige prosessene i et dødsbo. I flere sammenhenger må dokumentasjon legges ved til offentlige instanser, banker og forsikringsselskap. Enkelte arvinger kan også ha fått en tidligere forfordeling av arv eller annen fordeling som skal hensyntas i det endelige arveoppgjøret.

For å skape best mulig innsikt blant arvingene, er det mulig å laste opp ulik dokumentasjon i løsningen. Vår løsning tilbyr også maler for dokumenter som kan være nyttige underveis i prosessen, eksempelvis testament, fullmakt, formuesfullmakt, med mer.


Få oversikt og påminnelser om viktige datoer i løsningen

Det er mange oppgaver å ta stilling til for de etterlatte, både når det gjelder informasjon, håndtering og gjennomføring. Flere av oppgavene har viktige datoer tilknyttet seg, hvorav tidsfristen for disse er satt av av det offentlige med ufravirkelig tidsfrist.

Ett av mange eksempler er at de etterlatte arvingene har en frist på 60 dager fra dødstidspunktet til å melde til tingretten om hvorvidt man ønsker å ta over til privat skifte. Etterlattehjelpen informerer om viktige frister og datoer knyttet til oppgavene i dødsboet, og hjelper deg med å overholde tidsfrister satt av offentlige instanser.


Motta automatiske varslinger ved relevante endringer i dødsboet

I mange tilfeller ved håndtering av et dødsbo, er det flere involverte som både hjelper til og har ansvar for oppgaver og aktiviteter. For å gjøre denne prosessen enklest mulig med best mulig oversikt er det mulig å tilpasse varslinger etter dine preferanser for å sikre en smidig og oversiktlig prosess.

Brukerene i løsningen har mange muligheter til å bestemme hvordan de vil bli varselet gjennom prosessen. Noen ønsker å varsles når oppgaver blir lagt til, delegert til deg, fullføres, eller når man kommuniserer i løsningen.


Løsningen er tilkoblet offentlige registre og andre relevante kilder

For å gi deg den mest oppdaterte og korrekte informasjonen som allerede er tilgjengelig hos andre aktører, er Etterlattehjelpen tilkoblet flere offentlige registre og private kilder. Dette forenkler prosessen og reduserer risikoen for feil når du håndterer et dødsbo.


Pakker og priser

Startpakke
Gratis

Oversikt over de viktigste oppgavene som må gjennomføres

Innblikk og forståelse av løsningens innhold og muligheter

Tilgang til å opprette egendefinerte oppgaver

Inviter andre deltakere til løsningen

Enkel tilgang til dokumentmaler (f.eks. testament, proklama, fremtidsfullmakt mm.)

Standard pakke
990 kroner 299,-

Alt i Startpakke inkludert

Etterlatteguiden - Steg for steg oversikt med inntil 130 oppgaver

Effektive verktøy for å lette samarbeid mellom deltagere

Oversikt og påminnelser om viktige datoer og frister

Samarbeidsplattform for sømløs koordinering mellom bodeltakere

Full pakke
1 990 kroner 499,-

Alt i Standard pakke inkludert

Fullstending oversikt over økonomiske forhold

Enkel fordeling av innbo og løsøre mellom arvtagere

Automatisk arvefordelingsmodul

Oppbevar og samle relevant dokumentasjon på ett sted

Kom i gang med Etterlattehjelpen i dag!

Trykk her

Loading